Tekst

Strike

T: Karianne Arntzen/Hilde Selvikvåg / M: Hilde Selvikvåg

Ser tebage
Trudde du va svage
Den gong då du va unge og du visste alt om dæ du ville ha
Ingen bar deg når du gjekk å la deg
Du låg og drømte om enn dag du sko visa kem du va

Så du lyfta deg opp
Heilt opp i din kropp
Då konne du sjå på det ta på det
Verme heilt opp
Når du trur det æ feil
Ska du gå te et speil
Ta det heilt innte deg sjå på dæ
Æ kje din feil
Ingen andre ska fortella kæ du ska

Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
En komma to komma tri kom igjen
Ikkje snu deg nå
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
En komma to komma tri æ du mæ
Dæ kan vera vekke i mårå

Stopp
Nå må du fylla det opp
Når ingen andre he sitt det før ingen så spør ingen åben dør
Så du tæge det ner
alle andre står ser

Dæ nå det skjer
For
Verden går rundt og rundt og stoppe kje nå

Ser deg sjøl tebage
trudde du va svage
nei nei nei
vett du ville sjå på det
ta på det
vett du ville finna det
vinna det
verme heilt opp
sånn at du kan sjå det
dæ du holde fast i nå
ska du få
ingen andre her ska dra deg ner

Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
En komma to komma tri kom igjen
Ikkje snu deg nå
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
En komma to komma tri æ du mæ
Dæ kan vera vekke i mårå

Heile verden fylle mæ på din strike
Heile verden ska ver med i din strike

Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine

Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
En komm to komma tri kom igjen
Ikkje snu deg nå
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
En komma to komma tri æ du mæ
Dæ kan vera vekke i mårå

Anemone

T: Karianne Arntzen/Hilde Selvikvåg / M: Hilde Selvikvåg

Føle meg aleina
sjøl om dagen kan vera fin
som anemone
mine farga di når meg inn

Kor ska eg reisa kor ska eg dra
kæ æ det som gjer at eg vil få det bra
vil få det bra

Eg he vokst ifrå meg
sjøl om livet he blitt te meir
som anemone
onna havet he æg et reir

Kor ska eg reisa kor ska eg gå
kæ æ det som gjer at eg vil herifrå
vil herifrå

Eg tenke meg tebage
te den tiå eg konne sjå
som anemone
då eg lærte meg sjøl å gå

Kor ska eg reisa kor ska eg dra
kæ æ det som gjer at eg vil få det bra
vil få det bra

Det renne frå mitt hjerta
renne frå mitt hjerta
konna tåra å sei
At eg føle meg lei

Det renne frå mitt hjerta
renne frå mitt hjerta
Dæ å tåra å sei
At eg føle meg lei

mellomspill

Hadde andre sitt det, ville dei konna sei ifrå.
Som anemone, fylla lyset i livet nå.

Kor ska æg reisa kor ska eg gå,
kæ æ dæ som gjer at eg kan sei ifrå,
kan sei ifrå.

Eg drømme om en verden,
kor me adle får vær me inn.
Som anemone, finna styrken som gjer oss vind.
Kor ska eg reisa kor ska eg dra, ka æ dæ som gjer at eg vil få det bra,
vil få det bra.

Det renne frå mitt hjerta
renne frå mitt hjerta
konna finna en vei,
synga ord eg vil sei

Det renne frå mitt hjerta
renne frå mitt hjerta
dæ å laga en sti,
sånn eg føle meg fri

Eg føle meg aleina
Sjøl om livet he blitt te meir
Som anemone
onna havet he æg et reir

Janei

T: Hilde Selvikvåg/Karianne Arntzen / M: Hilde Selvikvåg

Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei

Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei

Når me ikkje tenke på kor me ska
Ikkje finne en aen vei
Når me holde fast i det der så va
Ikkje finne en aen vei
Når me ikkje gjer me vil bare få
Ikkje finne en aen vei
For eg bare vett at det her ska gå
Eg vil ha deg med meg

Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg

Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei

Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei

Når me ikkje tenke på kor me ska
Ikkje lenger he noge å sei
Når me holde fast i det der så va
Ikkje lenger he noge å sei
Når me ikkje gjer me vil bare få
Ikkje lenger he noge å sei
For eg bare vett at det her ska gå
Eg vil ha deg med meg

Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å åååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg

Når me ikkje tenke på kor me ska
Ikkje finne en aen vei
Når me holde fast i det der så va
Ikkje finne en aen vei
Når me ikkje gjer me vil bare få
Me må finna en aen vei
For eg bare vett at det her ska gå
Eg vil ha deg med meg

Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å åååå å åååå
Eg vil ha deg med meg
Å ååå å åååå
Eg vil ha deg med meg

Indie

T: Hilde Selvikvåg/Karianne Arntzen / M: Hilde Selvikvåg

Æg vil langt uden tanke for kæ dagen hette
Heva håvet mitt og hoppa ud
Holda fast i det fina for eg bare vett det
Æg æ indie æg vil springa ud

Du he sagt du trur sånn på meg
Meir enn gud og alt det der så fins der oppe
Du he sagt eg kler å leva
Æg æ indie æg vil springa ud

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner

Æg må tåra å hiva meg rett ud i dette
Åpna aoene og hoppa ud
Holda fast i det fina for eg bare vett det
Æg æ indie æg vil få det ud

Du he sagt du trur sånn på meg
Meir enn gud og alt det der så fins der oppe
Du he sagt eg kler å leva
Æg æ indie æg vil få det ud

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner

Du he sagt du trur sånn på meg
Meir enn gud og alt det der så fins der oppe
Du he sagt eg kler å leva
Æg æ indie æg vil springa ud
Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Heilt te solå dette ner

Karusell

T/M: Hilde Selvikvåg

Du kan fylla mæg, trylla mæg, hylla mæg
Dæ bare sånn du æ
Du kan brekka meg svekka meg knekka meg
Du får meg te å læ

Åsså går det sånn det går
Det kan bli salt i våre sår
Men me leve og holde på
Sjøl om daga blir te år
Mæ djube drag og gråe hår
Æ eg mæ deg kor hen du går

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Æg kan glømma deg, gjømma deg, dømma deg
Te dagen glir forbi
Mens du ære meg lære meg bære meg
Så glad at æg æ di

Åsså går det sånn det går
Det kan bli salt i våre sår
Men me leve og holde på
Sjøl om daga blir te år
Mæ djube drag og gråe hår
Æ eg mæ deg kor hen du går

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Hold i meg fast så hardt du kan
Sveve me høgt så dæ går an

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Alt for deg (All of me)

T: Hilde Selvikvåg / M: John Legend

Kæ sko eg gjort uden en som du
Du dræge meg inn og du kaste meg ud
Mine tanka di spinne, æg kan kje forstå
Kæ æ det så skjer i ditt vakra sinn
Æg æ forvirra og æg føle meg blind
Og æg kjenne meg svimmel, men dæ ska gå bra

Æg æ onna vatn
Men puste normalt
Forheksa av alt du he fortalt

For heila mæg
Lige alt mæ dæg
Dine aue dine tanka
Dine laste og skavanka
Gje alt for mæg
Æg ska gje alt for dæg
Du æ min start du æ min ende
Når æg holde dine hende
For æg gjer alt for dæg
Og du gjer alt for mæg

Så mange gonge he du sagt du æ min
Kver gong ei tåra renne ner på mitt kinn
Når æg bøye meg ner så reise du mæg opp
Du er min undergang, og mitt humør
En slags forstyrrelse, heilt te æg dør
Æg kan kje slutta å synga på sangen om dæg

Æg æ onna vatn
Men puste normalt
Forheksa av alt du he fortalt

For heila mæg
Lige alt mæ dæg
Dine aue dine tanka
Dine laste og skavanka
Gje alt for mæg
Æg ska gje alt for dæg
Du æ min start du æ min ende
Når æg holde dine hende
For æg gjer alt for dæg
Og du gjer alt for mæg

Kortå på bordet di vise oss alt
At hjertene samen he talt

For heila mæg
Lige alt mæ dæg
Dine aue dine tanka
Dine laste og skavanka
Gje alt for mæg
Æg ska gje alt for dæg
Du æ min start du æ min ende
Når æg holde dine hende
For æg gjer alt for dæg
Og du gjer alt for mæg

1 Comment

  1. Unknown Unknown Unknown Unknown
    synced by ProPhoto theme from scraped Facebook comment

    Hei! Kan du legge ut teksten til “medmenneske”?:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *